top of page

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: #12 Sorumlu Üretim ve Tüketim

Birleşmiş Milletler, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile dünya genelinde kaynakları sürdürülebilir bir şekilde kullanmayı ve sürdürülebilir yaşam tarzlarını desteklemeyi ana hedef olarak belirlemiştir. Bu amaçlardan on ikincisi de "Sorumlu Üretim ve Tüketim"dir. Bu hedef, doğal kaynakların etkin kullanımını desteklemek, atık ve çevresel etkileri azaltmak ve tüketicilerin sürdürülebilir ürünlere erişimini artırmak için adımlar atmayı amaçlar.


sürdürülebilir kalkınma amaçları sorumlu üretim ve tüketim

Aşağıdaki maddeler, "Sorumlu Üretim ve Tüketim" amacının temel hedeflerini ve önemli noktalarını özetleyerek açıklar.

  1. Kaynak verimliliği: Kaynakların verimli kullanımını desteklemek, atıkları azaltmak ve çevre üzerindeki olumsuzlukları hafifletmek amaçlanır.

  2. Sürdürülebilir üretim yöntemleri: Temiz teknolojilerin kullanımını yaygınlaştırmak, çevreye zarar veren üretim süreçlerini azaltmak ve sürdürülebilir üretim yöntemlerini benimsemek hedeflenir.

  3. Gıda israfının azaltılması: Gıda kaynaklarının verimli kullanılması, israfın azaltılması ve evrensel açlıkla mücadele etmek amaçlanır.

  4. Sürdürülebilir tedarik zincirleri: Üretimden tüketime kadar olan tedarik zincirlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak, adil ticareti teşvik etmek ve çevresel etkileri azaltmak hedeflenir.

  5. Kirlilik azaltımı: Hava, su ve toprak kirliliğini azaltmak, zararlı atıkların yönetimini geliştirmek ve çevre dostu uygulamalar desteklemek amaçlanır.

  6. Sürdürülebilir tüketim alışkanlıkları: Tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi, sürdürülebilir ürünlerin tercih edilmesi ve bilinçli tüketici davranışlarının yaygınlaştırılması hedeflenir.

  7. Rasyonel kaynak kullanımı: Su, enerji ve doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılması, enerji ve su verimliliğinin artırılması amaçlanır.

  8. Çevresel bilinç ve eğitim: Toplumda çevre bilincinin artırılması, eğitim ve farkındalık programlarıyla sürdürülebilirlik konularının yaygınlaştırılması hedeflenir.

  9. Kurumsal sürdürülebilirlik: Şirketlerin sosyal, çevresel ve ekonomik sorumluluklarını yerine getirmeleri, sürdürülebilirlik ilkelerini benimsemeleri ve şeffaf raporlama yapmaları hedeflenir.

  10. Ulusal ve küresel işbirliği: Ülkeler ve uluslararası kuruluşlar arasında işbirliğini artırmak, teknoloji transferini sağlamak ve sorumlu üretim ve tüketimi teşvik eden politikaları desteklemek amaçlanır."

Bu maddeler, "Sorumlu Üretim ve Tüketim" amacının temel hedeflerini ve önemli noktalarını özetlemektedir.


Comments


bottom of page