top of page

Kurum İçi Etki Girişimciliği

Hedef kitle.png

Hedef Kitle: Girişimcilik, etki ve sürdürülebilirlik dikeyinde kurum içi girişimcilik ve marka algısını geliştirmek isteyen kuruluşlar.

Süre icon.png

Süre: 1 haftalık kamp

amaç icon.png

Amaç: Organizasyon sonunda etki girişim(lerinin) kurum içinde veya bağımsız olarak hayata geçirilmesi, Green Deal ve Net Zero hedefleri kapsamında kurum için değerlendirme yapılması.

uygulama icon.png

Uygulama: Hibrit

Program İçeriği:
 

1- Kurumsal Düzenden Girişimciliğe

Kurumsal düzenden girişimciliğe geçiş için kurumsal düzenle paralellikleri ve farklılaşmaları, olası çatışma noktalarını ve çözümlemelerini görür. Gerçek hayattaki girişimcilerden girişimciliğin yapı taşlarını öğrenir.

2- İş Modeli Kanvas

Katılımcılar bu modülde iş modeli kanvasının ne olduğunu, fikirlerini nasıl bir temele oturtmaları gerektiğini öğrenir ve iş modeli kanvası üzerinde vaka çalışması (Case Study) gerçekleştirir.

3- Girişimini Batırmanın 21 Yolu

Bu modülde tecrübeli girişimcilerin yaşadığı başarısızlık hikayeleri anlatılır.

 

4- Etki İş Modelleri

Sürdürülebilir kalkınma amaçları hakkında bilgilendirme alır. SKAlardan biri veya daha fazlasını temel alan etki iş modellerini tanıtır. Green Deal ve Net Zero hedefi dikeyindeki fırsatlar hizmet verilen kuruma göre özelleştirilerek değerlendirir.

5- Ölçülebilir Etki

Girişimin Iris ve diğer standartlara göre iş modelinin etkisini rakamsallaştırır, anahtar performans indikatörlerini oluşturur, karbon ayak izi dahil net zero dikeyinde hem girişim hem kurum için değerlendirmesini yapar.

 

6- Müşteriyi Anlamak

Bu modülde, bir girişimin en önemli yapı taşı olan müşterinin detaylarına

inerek müşteriyi anlamak, kullanıcıya ulaşmak konuları ele alınır. Modül

sonunda girişimcilerle “Kullanıcı Empati Haritası” kullanılarak vaka çalışması (Case Study) gerçekleştirilir.

7- Hangi Problem? Hangi Çözüm?

Bu modülde, girişimcilerin en önemli adımlarından biri olan sorunları tanıma ve bu sorunlara uygun çözümler üretme konuları ele alınır. Katılımcılar, problem tespiti yapma becerileri kazanarak iş fikirlerini sorunları çözmeye

yönlendirilirler.

8- Girişimler için Gelir Modeli ve Finans

Bu modülde, girişimciler temel finansal raporları anlama, bütçe oluşturma ve nakit akış yönetimini ve gelir modellerini öğrenirler.

9- Girişimler için Pazarlama

Bu modülde girişimciler, pazarlama planı hazırlamanın temel adımlarını ve stratejilerini öğrenirler. Hedef kitleyi belirleme, rekabet analizi, ürün

konumlandırma ve pazarlama taktiklerinin geliştirilmesi gibi konuları

öğrenirler. Etki pazarlaması üstüne vaka çalışmaları gerçekleştirilir.

 

10- Yatırımcı Sunumu

Bu bölüm, girişimcilerin etkili yatırımcı sunumları hazırlamalarını öğretir.

Sunum stratejileri, içerik hazırlığı, sunum teknikleri ve yatırımcıları ikna etme becerileri gibi konular bu modülün içeriğini oluşturur. Katılımcılar, potansiyel yatırımcıları etkilemek için etkili sunumlar hazırlama konusunda yetenek kazanırlar.

 

11- Demo-Day

Kurumsal Ürünlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi Talep Edin

bottom of page