top of page

Etki Girişimciliği Hızlandırıcı Programı

Hedef kitle.png

Hedef Kitle: Girişimcilik, etki ve sürdürülebilirlik dikeyinde marka algısını geliştirmek isteyen vakıflar, büyük kuruluşlar, yatırım fonları ve VCler, hızlandırıcı programla

Süre icon.png

Süre: Çağrı – 1 ay, değerlendirme – 1 hafta; kamp – 2 hafta; demo-day

amaç icon.png

Amaç: Organizasyon sonunda başarılı girişim(lerin) hayata geçirilmesi, büyümesi ve ölçeklenmesi konusunda işbirliklerinin kurulması

uygulama icon.png

Uygulama: Yüzyüze

Program İçeriği:

1- Girişimciliğin DNA’sı Nasıl Şekillenir? Girişimciliğe giriş içeriği taşıyan bu modülde katılımcılar gerçek hayattaki girişimcilerden girişimciliğin yapı taşlarını öğrenir. Temel beceri ve kavramlar hakkında bilgi sahibi olurlar.

2- İş Modeli Kanvas Katılımcılar bu modülde iş modeli kanvasının ne olduğunu, fikirlerini nasıl bir temele oturtmaları gerektiğini öğrenir ve iş modeli kanvası üzerinde vaka çalışması (Case Study) gerçekleştirirler.

3- Girişimini Batırmanın 21 Yolu Bu modülde tecrübeli girişimcilerin yaşadığı başarısızlık hikayelerinden yola çıkarak listelenmiş 21 madde anlatılır.

4- Etki İş Modelleri Sürdürülebilir kalkınma amaçları hakkında bilgilendirme. SKAlardan biri veya daha fazlasını temel alan etki iş modellerini tanıtmak. Green Deal ve Net Zero hedefi dikeyindeki fırsatlar.

5- Ölçülebilir Etki Iris ve diğer standartlara göre iş modelinin etkisinin rakamsallaştırılması, anahtar performans indikatörlerinin oluşturulması, karbon ayak izi dahil net zero dikeyinde değerlendirmesinin yapılması.

6- Etki Finansmanı ve Globalleşme Yerel ve global etki finansmanı kaynaklarının tanıtımı. Girişimler ile olası işbirliği kapsamında eşleştirilmesi (gerçek eşleşme kazanan girişimler için gerçekleştirilir)

7- Müşteriyi Anlamak Bu modülde, bir girişimin en önemli yapı taşı olan müşterinin detaylarına inerek müşteriyi anlamak, kullanıcıya ulaşmak konuları ele alınır. Modül sonunda girişimcilerle “Kullanıcı Empati Haritası” kullanılarak vaka çalışması (Case Study) gerçekleştirilir.

8- Hangi Problem? Hangi Çözüm? Bu modülde, girişimcilerin en önemli adımlarından biri olan sorunları tanıma ve bu sorunlara uygun çözümler üretme konuları ele alınır. Katılımcılar, problem tespiti yapma becerileri kazanarak iş fikirlerini sorunları çözmeye yönlendirilirler.

9- Girişimler için Gelir Modeli ve Finans Bu modülde, girişimciler temel finansal raporları anlama, bütçe oluşturma ve nakit akış yönetimini ve gelir modellerini öğrenirler.

10- Girişimler için Pazarlama Bu modülde girişimciler, pazarlama planı hazırlamanın temel adımlarını ve stratejilerini öğrenirler. Hedef kitleyi belirleme, rekabet analizi, ürün konumlandırma ve pazarlama taktiklerinin geliştirilmesi gibi konuları öğrenirler. Etki pazarlaması üstüne vaka çalışmaları gerçekleştirilir.

11- Yatırımcı Sunumu Bu bölüm, girişimcilerin etkili yatırımcı sunumları hazırlamalarını öğretir. Sunum stratejileri, içerik hazırlığı, sunum teknikleri ve yatırımcıları ikna etme becerileri gibi konular bu modülün içeriğini oluşturur. Katılımcılar, potansiyel yatırımcıları etkilemek için etkili sunumlar hazırlama konusunda yetenek kazanırlar.

12- Demo-Day

Kurumsal Ürünlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi Talep Edin

bottom of page