top of page

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: #1 Yoksulluğa Son!

Yoksulluğu sona erdirmek, Birleşmiş Milletler’in (BM) sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden birincisidir. Bu hedef, 2030 yılına kadar herkes için aşırı yoksulluğun ortadan kaldırılmasını amaçlamaktadır. BM, bu amaca ulaşmak için çeşitli politikalar ve programlar yoluyla gelişmekte olan ülkelere destek olmayı taahhüt etmektedir.


Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından "Açlığa Son" Amacının Temsili Görseli

Aşağıdaki maddeler Yoksulluğa Son amacının temel hedeflerini özetler ve açıklar.

  1. Yoksulluğun Azaltılması: Yoksulluğa Son hedefi, yoksulluğun azaltılmasını ve sona erdirilmesini önemser. Dünya genelinde hala milyonlarca insan açlık, barınma eksikliği ve yoksullukla mücadele ediyor. Yoksulluğun azaltılması için gelir eşitsizliğini gidermek (günlük minimum ücreti 1.25 dolar yapmak), sosyal güvenlik ağlarını güçlendirmek ve temel hizmetlere erişimi artırmak gereklidir.

  2. Eğitim ve Sağlık Hizmetlerine Erişimi Geliştirmek: Bu hedef eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimi geliştirmeyi amaçlar. Eğitim ve sağlık, insanların yeteneklerini geliştirmeleri ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için temel gereksinimlerdir. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, sağlık hizmetlerini iyileştirmek ve temel sağlık hizmetlerine erişimi artırmak bu hedefin amacıdır.

  3. İstihdam ve Gelir Olanaklarını Artırmak: Hedef, istihdam ve gelir olanaklarını artırmayı hedefler. İnsanların güvenceli ve adil çalışma koşullarında istihdam edilmeleri, yoksullukla mücadelede etkili bir yoldur. Aynı zamanda, küçük işletmelerin ve girişimcilerin desteklenmesi, gelir fırsatlarının artırılmasına katkıda bulunur.

  4. Dezavantajlı Grupların Desteklenmesi: Yoksulluğa Son hedefi, dezavantajlı grupların desteklenmesini ve kapsayıcı bir toplumun inşa edilmesini vurgular. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler ve yerli halklar gibi gruplar, yoksullukla daha fazla mücadele ederler. Bu nedenle, dezavantajlı grupların özel ihtiyaçlarına yönelik politikaların ve programların oluşturulması ve desteklenmesi önemlidir.

Yoksulluğa Son hedefi, adil ve insana yakışır bir dünya için önemli bir taahhüttür. Yoksulluğun sona erdirilmesi, sadece ekonomik açıdan değil, aynı zamanda sosyal ve çevresel açıdan da önemlidir. Tüm insanların temel ihtiyaçlarını karşılamaları ve insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürmeleri, sürdürülebilir bir kalkınmanın temelidir.


"Küresel Amaçlar resmi web sitesi kaynak olarak kullanılmıştır."


Comments


bottom of page