top of page

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: #4 Nitelikli Eğitim

Nitelikli eğitim, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından, herkesin eğitime erişebilmesini, eğitimde eşitlik ve kapsayıcılığı sağlamayı, kaliteli öğretmenlik ve eğitim altyapısını geliştirmeyi, küresel sorunlara duyarlılık kazandırmayı, yenilikçilik ve teknoloji kullanımını teşvik etmeyi, mesleki becerileri ve işe yerleşmeyi desteklemeyi, sürdürülebilirlik bilincini yaymayı ve kültürel mirasın korunmasını hedefler.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Nitelikli Eğitim

4.1 Erişilebilir ve kapsayıcı eğitim: Herkesin yaş, cinsiyet, engel durumu veya sosyoekonomik arka planı ne olursa olsun nitelikli eğitime erişimi sağlanmalıdır.


4.2 Okuryazarlık ve beceri geliştirme: Tüm öğrenciler temel okuryazarlık ve matematik becerilerini edinmeli, güncel dijital teknolojileri kullanmayı öğrenmeli ve yaşam boyu öğrenmeyi teşvik eden beceriler kazanmalıdır.


4.3 Eşitlik: Kız çocukları, dezavantajlı topluluklar ve mülteciler gibi dezavantajlı gruplara öncelik verilerek eğitim fırsatlarında eşitlik sağlanmalıdır.


4.4 Kaliteli öğretmenlik: Nitelikli öğretmenler istihdam edilmeli, öğretmenlik eğitimi ve destek programları güçlendirilmelidir.


4.5 Eğitim altyapısının iyileştirilmesi: Okulların güvenli, erişilebilir ve uygun eğitim materyalleriyle donatılmış olması sağlanmalıdır.


4.6 Küresel vatandaşlık: Öğrencilere küresel sorunlara ve sürdürülebilirlik konularına yönelik farkındalık ve anlayış kazandırılmalıdır.


4.7 Yenilikçilik ve teknoloji kullanımı: Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar ve teknoloji kullanımı teşvik edilmeli, dijital eğitim araçları ve kaynakları sağlanmalıdır.


4.8 Mesleki beceri ve istihdam: Öğrencilere profesyonel hayatta gereken mesleki becerilerin geliştirilmesi ve işe yerleştirme imkanları sağlanmalıdır.


4.9 Sürdürülebilirlik bilinci: Öğrencilere çevre, sürdürülebilirlik ve doğal kaynakların korunması konularında bilinç kazandırılmalıdır.


4.10 Kültürel miras ve yerel bilgi: Kültürel mirasın ve yerel bilginin korunması, değerlendirilmesi ve öğrenme süreçlerinde kullanılması teşvik edilmelidir.


*Küresel Amaçlar resmi web sitesi kaynak olarak kullanılmıştır.Comments


bottom of page