top of page

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: #7 Erişilebilir ve Temiz Enerji

Günümüzde enerji, sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olarak öne çıkmaktadır. Birleşmiş Milletler'in belirlediği sürdürülebilir kalkınma amaçlarından yedincisi olan "Erişilebilir ve Yenilenebilir Enerji" konusu, küresel enerji dönüşümü ve enerji sektöründe önemli değişikliklerin hedeflendiği bir alandır.

Sürdürülebilir kalkınma amaçları erişilebilir ve temiz enerji

7.1. Hedef, 2030 yılına kadar uygun fiyatlı, güvenilir ve modern enerji hizmetlerine evrensel erişimin sağlanmasıdır. Bu hedefle birlikte, dünya genelinde enerji yoksulluğunun azaltılması ve herkesin temel enerji ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir. Güvenilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına erişim, toplumların ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan devamlı bir şekilde gelişmesini sağlamaktadır.

7.2. Hedef, 2030 yılına kadar yenilenebilir enerjinin küresel enerji kaynakları içindeki payının önemli ölçüde artırılmasıdır. Geleneksel fosil yakıtların yerini yenilenebilir enerji kaynakları alarak, enerji üretiminde karbon salınımının azaltılması ve iklim değişikliğiyle mücadele edilmesi hedeflenmektedir. Bu sayede enerji sektöründe sürdürülebilir bir dönüşüm sağlanması ve yenilenebilir enerjinin daha geniş çapta kullanılması amaçlanmaktadır.

7.3. Bu hedefle, küresel enerji verimliliği ilerleme oranının 2030 yılına kadar iki katına çıkarılması hedeflenmiştir. Enerji verimliliğinin artırılması, enerji kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlar. Bu da enerji tasarrufu ve sürdürülebilirlik açısından önemli bir adımdır.

7.a. Temiz enerji araştırmaları ve teknolojilerine erişimi kolaylaştırmak için uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ve enerji altyapısı ile temiz enerji teknolojisi alanlarına yatırımın güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve daha temiz fosil yakıt teknolojileri gibi alanlarda yapılan araştırmalar ve teknolojik gelişmeler, sürdürülebilir enerji geleceğine yönelik çözümleri desteklemektedir.

7.b. Bu hedef, özellikle en az gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan küçük ada devletleri ve karayla çevrili gelişmekte olan ülkeler olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde, modern ve sürdürülebilir enerji hizmetlerinin herkese sunulabilmesi için altyapının genişletilmesini ve teknolojinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu ülkelerde enerji altyapısının güçlendirilmesi, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması ve toplumların yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktadır.

Erişilebilir ve yenilenebilir enerji hedefleri, enerji sektöründe dönüşümü teşvik ederek çevresel, ekonomik ve sosyal faydalar sağlamayı amaçlamaktadır. Bu hedeflere ulaşmak için teknolojik inovasyonlar, politika düzenlemeleri, yatırımlar ve küresel işbirliği büyük önem taşımaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının daha yaygın kullanılması ve enerji verimliliğinin artırılması, sürdürülebilir bir enerji geleceğine doğru ilerlememizi sağlayacaktır.*Küresel Amaçlar resmi web sitesi kaynak olarak kullanıldı.
Comments


bottom of page