top of page

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: #17 Amaçlar İçin Ortaklıklar

Birleşmiş Milletler, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile dünya genelinde küresel işbirliğini ve toplumsal dönüşümü desteklemeyi hedeflemektedir. Bu amaçlardan on yedincisi "Amaçlar İçin Ortaklıklar"dır. Hedef; ülkeler, topluluklar, özel sektör ve sivil toplumun bir araya gelerek ortak çabalarla sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmesini amaçlar.


Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları amaçlar için ortaklıklar

Aşağıdaki maddeler, "Amacın İçin Ortaklıklar" amacının temel hedeflerini ve önemli açıklar. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi, sürdürülebilir kalkınma için küresel işbirliği ve ortaklıkların güçlendirilmesine yönelik başlıca bir adımdır.

  1. Çok paydaşlı işbirlikleri: Hükümetler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve diğer aktörler arasında güçlü işbirlikleri oluşturmak, bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik etmek hedeflenir.

  2. Sürdürülebilir kalkınma için finansman: Sürdürülebilir kalkınma projelerini desteklemek için finansman mekanizmalarını güçlendirmek ve kaynakların mobilizasyonunu sağlamak amaçlanır.

  3. Teknoloji transferi ve kapasite geliştirme: Teknoloji transferini teşvik etmek, gelişmekte olan ülkelerin teknolojik kapasitelerini artırmak ve teknoloji kullanımını yaygınlaştırmak hedeflenir.

  4. Veri toplama ve izleme mekanizmaları: Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin izlenmesi ve ilerlemenin takibi için etkili veri toplama ve izleme mekanizmalarının oluşturulması amaçlanır.

  5. Güney-Güney işbirliği: Gelişmekte olan ülkeler arasında işbirliğini artırmak, tecrübe paylaşımı yapmak ve dayanışmayı güçlendirmek hedeflenir.

  6. Kamu-özel sektör işbirliği: Hükümetlerle özel sektör arasında işbirlikleri oluşturmak, özel sektörün sürdürülebilir kalkınma projelerine katılımını teşvik etmek amaçlanır.

  7. Sürdürülebilirlik için yerel ortaklıklar: Yerel yönetimler, topluluklar ve diğer paydaşlar arasında yerel düzeyde işbirlikleri oluşturmak, yerel ihtiyaçları ve öncelikleri dikkate almak hedeflenir.

  8. Kalkınma hedeflerinin entegrasyonu: Sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ulusal ve bölgesel politika ve stratejilere entegre etmek, bütüncül bir yaklaşımı teşvik etmek amaçlanır.

  9. Sürdürülebilir kalkınma konusunda farkındalık: Farkındalığı artırmak ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini desteklemek için eğitim ve iletişim faaliyetleri düzenlemek hedeflenir.

  10. Küresel ortaklık ve dayanışma: Ülkeler, topluluklar ve aktörler arasında güçlü küresel ortaklıklar oluşturmak, dayanışmayı teşvik etmek ve sürdürülebilir kalkınma için küresel bir çaba göstermek amaçlanır.

Sonuç olarak, Amaçlar İçin Ortaklıklar hedefi, küresel işbirliği ve toplumsal dönüşümü teşvik eden önemli bir hedeftir. Küresel işbirliği ve paydaşlık, farklı toplumlar ve ülkeler arasında anlayışı artırırken, kaynakların etkin kullanımını sağlar. Finansman ve teknoloji transferi, gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olurken, kapasite geliştirme ve bilgi paylaşımı, toplumların sürdürülebilir kalkınmada ilerlemesini sağlar.


Comments


bottom of page