top of page

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: #15 Karasal Yaşam

Birleşmiş Milletler, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile dünya genelinde biyoçeşitliliği korumayı ve ekosistemlerin sürdürülebilir yönetimini hedeflemektedir. Bu amaçlardan biri de "Karasal Yaşam"dır. Bu hedef, toprak ekosistemlerinin, ormanların, çöllerin ve diğer karasal alanların korunmasını ve biyoçeşitliliğin zenginliğini sürdürülebilir bir şekilde yönetmeyi amaçlar.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları KARASAL YAŞAM

Aşağıdaki maddeler "Karasal Yaşam" sürdürülebilir kalkınma amacının nihai hedeflerini ve bu hedefler için planladığı çalışmalarını açıklar.

  1. Ormanların korunması ve restorasyonu: Orman alanlarının korunması, ormansızlaşmanın önlenmesi ve tahrip edilen alanların restorasyonu hedeflenir.

  2. Çölleşmenin önlenmesi ve geri döndürülmesi: Çölleşmeyle mücadele etmek, kuraklıkla mücadele yöntemlerini uygulamak ve çölleşen alanları geri döndürmek amaçlanır.

  3. Biyoçeşitliliğin korunması: Yabani yaşamın korunması, nesli tükenmekte olan türlerin korunması ve biyoçeşitliliğin azalmasının önlenmesi hedeflenir.

  4. Natura 2000 gibi koruma alanlarının geliştirilmesi: Özel koruma alanları oluşturmak ve yönetmek, çevresel ve biyolojik değeri yüksek alanları korumak amaçlanır.

  5. Yaban hayatı kaçakçılığına karşı mücadele: Yaban hayatının kaçak avlanmasını önlemek, yasa dışı ticareti azaltmak ve koruma çabalarını artırmak hedeflenir.

  6. Sürdürülebilir balıkçılık: Sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarını teşvik etmek, deniz kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini sağlamak amaçlanır.

  7. Doğal yaşam alanlarının korunması: Doğal yaşam alanlarının ve sulak alanların korunması, ekosistemlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflenir.

  8. Ekolojik restorasyon: Bozulmuş ekosistemleri restore etmek, ekolojik dengeyi sağlamak ve doğal yaşam alanlarını iyileştirmek amaçlanır.

  9. Yabancı türlerin kontrolü: Ekosistemlere zarar veren yabancı türlerin yayılmasını önlemek ve kontrol altında tutmak hedeflenir.

  10. Toplum seferberliği ve farkındalığı: Toplumların doğal çevreye katılımını artırmak, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı konusunda farkındalığı artırmak amaçlanır.

Sonuç olarak, Karasal Yaşam hedefi, biyoçeşitliliğin korunması ve ekosistemlerin sürdürülebilir yönetimi için hayati öneme sahiptir. Bu hedefin gerçekleştirilmesi, doğal yaşam alanlarının korunması, ormancılığın sürdürülebilirliği ve toprakların verimliliğinin artırılması için önemli adımlar atılmasını sağlar.


"Küresel Amaçlar resmi web sitesi kaynak olarak kullanılmıştır."
Comments


bottom of page