top of page
image.png

About Us

The business ideas and ventures that embrace the Sustainable Development Goals set by the United Nations aim to implement and enhance those goals. It provides the necessary mentorship, education, capital, and networking opportunities for these ventures to grow successfully.

image.png

Felsefemiz

Dünyamızın sürdürülebilirlik ile ilgili problemlerinin çözümünde etki girişimlerinin en önemli rolü üstleneceği inancıyla yola çıkan startme, “sürdürülebilir girişimcilik ekosistemi mimarı” olarak etki girişimleri için bir erken aşama hızlandırıcı programıdır. Çevresel, toplumsal ve ekonomik etki fikirlerini ve vizyonlarını hayata geçirmek için mentörlük, eğitim, sermaye, ağ oluşturma, yurtdışı kapılarını açma, global ölçekte büyüme & ölçeklenme fırsatları sunuyoruz.

bottom of page